summerfeeling

 

S U M M E R
F E E L I N G


2005
Acryl auf Leinwand
40 x 50 cm

 

 

weiter
weiter

 

mixed media

M I S T Y
 M O R N I N G


1992
Mixed Media auf Karton
35 x 50 cm

 weiter
weiter
weiter

 

driver

D R I V E R

1993
Mixed Media auf Karton
50 x 70 cm

 

 

weiter
weiter
weiter

 

bunker

B U N K E R

1990
Mixed Media auf Karton
35 x 50 cm

 

 

weiter
weiter
weiter

 

observatory

O B S E R V A T O R Y

2004
Acryl auf Leinwand
40 x 60 cm

 

 

weiter
weiter
weiter

 

mixed media

1992
Mixed Media auf Karton
50 x 70 cm

 

 

weiter
weiter
weiter

 

researchkitchen

R E S E A R C H
K I T C H E N

2003
Acryl auf Leinwand
40 x 60 cm

 

 

weiter
weiter
weiter

 

golfparadise

G O L F
P A R A D I S E

1986
Mixed Media auf Karton
50 x 70 cm

 

 

weiter
weiter
weiter

 

reflection

R E F L E C T I O N

2004
Acryl auf Leinwand
50 x 60 cm

 

 

weiter
weiter
weiter

 

colibri

C O L I B R I

1992
Mixed Media auf Karton
50 x 70 cm

 

 

weiter

weiter
weiter

 

flowers

F L O W E R S

2003
Acryl auf Leinwand
40 x 60 cm

 

 

weiter
weiter
weiter

 

mixed media

1986
Mixed Media auf Karton
35 x 50 cm

 

 

weiter
weiter
weiter

 

desert golf

D E S E R T
G O L F

2000
Acryl auf Leinwand
40 x 50 cm

 

 

weiter
weiter
weiter

 

desert golf

P E B B L E
B E A C H


1996
Acryl auf Leinwand
80x100 cm

 

 

weiter
weiter
weiter

 

mixed media

1992
Mixed Media auf Karton
50 x 70 cm

 

 

weiter
weiter
weiter

 

eagle

E A G L E

1992
Mixed Media auf Karton
35 x 50 cm

 

 

weiter
weiter
weiter

 

mixed media

1992
Mixed Media auf Karton
35 x 50 cm

 

 

weiter
weiter
weiter

 

mixed media

1992
Mixed Media auf Karton
50 x 70 cm

 

 

weiter
weiter
weiter

 

spacestation

S P A C E
S T A T I O N

1992
Mixed Media auf Karton
50 x 70 cm

 

 

weiter
weiter
weiter

 

fantastic golf

F A N T A S T I C
G O L F


2003
Acryl auf Leinwand
50 x 60 cm

 

 

weiter
weiter
weiter

 

mixed media

1992
Mixed Media auf Karton
35 x 50 cm

 

 

weiter
weiter
weiter

 

canyon golf

C A N Y O N
G O L F

2000
Acryl auf Leinwand
50 x 60 cm

 

 

weiter
weiter
weiter

 

canned golf

C A N N E D
 G O L F

1992
Mixed Media auf Karton
50 x 70 cm

 

 

weiter
weiter
weiter

 

mixed media

1993
Mixed Media auf Karton
35 x 50 cm

 

 

weiter
weiter
weiter

 

skyline

S K Y L I N E

1992
Mixed Media auf Karton
35 x 50 cm

 

 

weiter
weiter
weiter

 

mixed media

1992
Mixed Media auf Karton
50 x 70 cm

 

 

weiter
weiter
weiter

 

spaced out

S P A C E D
O U T

2005
Acryl auf Leinwand
50 x 60 cm

 

 

weiter
weiter
weiter

 

aquarell

1990
Aquarell auf Bütten
30 x 40 cm

 

 

weiter
weiter
weiter

 

mixed media

1989
Mixed Media auf Karton
50 x 70 cm

 

 

weiter
weiter
weiter

 

aquarell

L O T U S

1993
Mixed Media auf Karton
50 x 70 cm

 

 

weiter
weiter
weiter

 

golfbag

G O L F B A G

1993
Mixed Media auf Karton
35 x 50 cm

 

 

weiter
weiter
weiter

 

exotic

E X O T I C

1992
Mixed Media auf Karton
50 x 70 cm

 

 

weiter
weiter
weiter

 

spirit

S P I R I T

2004
Acryl auf Leinwand
40 x 50 cm

 

 

weiter
weiter
weiter

 

mixed media

1992
Mixed Media auf Karton
50 x 70 cm

 

 

weiter
weiter
weiter

 

golfcosmos

G O L F
C O S M O S

2004
Acryl auf Leinwand
50 x 60 cm

 

 

weiter
weiter
weiter

 

central park

C E N T R A L
P A R K

1991
Mixed Media auf Karton
35 x 50 cm

 

 

weiter
weiter
weiter

 

central park

G O L F B A L L O N

2004
Acryl auf Leinwand
50 x 60 cm

 

 

weiter
weiter
weiter

 

mixed media

1991
Mixed Media auf Karton
50 x 70 cm

 

 

weiter
weiter
weiter

 

mixed media

1990
Mixed Media auf Karton
35 x 50 cm

 

 

weiter
weiter
weiter